Centrum rozvoje a projektového servisu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CRPS UJEP) je celouniverzitním pracovištěm.  


Posláním CRPS poskytování informační, administrativní, metodické, ekonomické a další podpory pro připravované a realizované projekty jednotlivých fakult či celé Univerzity nebo jejích částí a podpora rozvoje UJEP v tvůrčí činnosti. CRPS je rozděleno na oddělení rozvoje (OR) a oddělení projektového servisu (OPS).

Hlavní činnosti CRPS:

  • Projektové poradenství – podpora od přípravy po realizaci projektu
  • Informační servis – o Operačních programech, aktuálních výzvách, zveřejňovaných dokumentech
  • Kontrolní činnost a řízení rizik
  • Vzdělávací aktivity

1 2 3 6

Červnový newsletter CRPS

Přinášíme ucelený přehled novinek ze světa projektů, výzev a dotačních titulů za období květen – červen 2016 v podobě dalšího newsletteru CRPS. Newsletter je ke stažení zde: CRPS newsletter – červen 2016

13.6.2016 | Čtěte více... 

MŠMT – Aktualizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2017

Na stránkách MŠMT jsou k dispozici ke stažení dokumenty „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2017″ a dále „Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2017″ společně s přílohami. Všechny dokumenty jsou dostupné zde.  …

9.6.2016 | Čtěte více... 

OP VVV – prodloužení ukončení příjmu žádostí pro výzvu Excelentní výzkum

Aktualizovaná verze výzvy Excelentní výzkum prodlužuje příjem žádostí o podporu  pro 1. kolo z 10.6.2016 na 30.6.2016 do 14:00. Současně dochází k posunu dalších navazujících termínů (2. kolo hodnocení). Všechny informace k výzvě jsou dostupné zde.

9.6.2016 | Čtěte více... 

OP VVV – zveřejněna finální verze harmonogramu výzev na rok 2016

ŘO OP VVV zveřejnil 26.5.2016 finální Harmonogram výzev 2016, 2. verze. Harmonogram je ke stažení zde. Harmonogram_vyzev_2016_2_verze_final

27.5.2016 | Čtěte více... 

Květnový newsletter CRPS

Přinášíme ucelený přehled novinek ze světa projektů, výzev a dotačních titulů za období duben- květen 2016 v podobě dalšího newsletteru CRPS. CRPS newsletter – květen 2016

9.5.2016 | Čtěte více... 

OP VVV – prezentace ze seminářů

V sekci dokumenty jsou vloženy prezentace ze seminářů k výzvám OP VVV – Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely z dubna 2016.

3.5.2016 | Čtěte více... 

OP VVV – zveřejnění Uživatelské příručky pro práci žadatele/ příjemce v IS KP14+

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 14.4.2016 uživatelské příručky pro práci žadatele/ příjemce v IS KP14+ týkající se žádosti o změnu, žádosti o platbu a zprávy o realizaci. Více informací naleznete zde. Na tomto odkazu také naleznete informace o postupu pro zpracování Cost benefit analýzy (CBA), která je u některých výzev povinnou přílohou žádosti.…

15.4.2016 | Čtěte více... 

Dubnový newsletter CRPS

Přinášíme ucelený přehled novinek ze světa projektů, výzev a dotačních titulů za období březen – duben 2016 v podobě newsletteru CRPS, ve kterém jsou vypsány otevřené výzvy OP VVV, OP Z i dalších programů. CRPS newsletter – duben 2016

11.4.2016 | Čtěte více... 

OP Z – výzva č.124 – Podpora inovačního prostředí

MPSV vyhlásilo novou výzvu v rámci OP Z. Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Investiční priorita: 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Typ výzvy: otevřená výzva Vysoké školy patří mezi oprávněné žadatele. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 4. 2016 Více informací o výzvě…

4.4.2016 | Čtěte více... 

OP VVV novinky

OP VVV zveřejňuje v posledních dnech velké množství novinek a aktuálních informací k otevřeným výzvám. Jedná se nejčastěji o aktualizace příloh, specifických pravidel, zveřejňování odpovědí na nejčastěji kladené dotazy. Doporučujeme sledovat stránku s aktuálními informacemi k OP VVV zde.…

30.3.2016 | Čtěte více... 

1 2 3 6
Kalendář
Září 2016
P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2